Trong những năm vừa qua hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội Tiểu học Đại Áng luôn được đổi mới với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo phù hợp với tâm lý lứa ...