Trường TH Đại Áng giáo dục ý thức BVMT cho học sinh với nhiều cách làm hiệu quả. Việc tuyên truyền, nhắc nhở  học sinh BVMT luôn được ban giám hiệu quan tâm, nhà trường đã ...